Pristupanje, odstupanje


Članom/icom Udruženja može postati lice koje je dobitnik/ca „Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu“, nakon što izrazi želju za pristup Udruženju, prihvati Statut, ciljeve i djelatnosti Udruženja, dostavi pristupnicu sa biografijom (u europass formi) te plati članarinu. O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruženja.

Svaki/a član/ica može istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju koju dostavlja Upravnom odboru.

Član/ica Udruženja koji/a krši Statut, ne izvršava svoje obaveze, svojim postupcima nanosi štetu ili narušava ugled Udruženja može biti isključen/a iz Udruženja.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv u organima upravljanja, odnosno opoziv kao predstavnika/cu Udruženja.