Sufinansiranje doktorskog studija najboljim studentima


J A V N I P O Z I V za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ 2016./2017.

J A V N I P O Z I V za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ 2015./2016.

Javni poziv za sufinansiranje troškova prve godine III ciklusa studija dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ za 2013/2014. i 2014/2015. studijsku godinu

Konačna rang lista kandidata za sufinansiranje III ciklusa studija dobitnicima priznanja “Zlatna značka” u akademskoj 2013./2014.godini

Preliminarna rang lista kandidata za sufinansiranje III ciklusa studija dobitnicima priznanja “Zlatna značka” u akademskoj 2013./2014.godini

Dopis/Obavijest Ministarstvu o problemima sa upisom u novu akademsku godinu doktoralnog studija (Program sufinansiranja dobitnika ”Zlatne značke”)

Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ za studijsku 2013./2014. godinu na Univerzitetu u Sarajevu

Odluka o raspodjeli budžetskih sredstava za 2013. godinu za podršku razvoja nauke

Preuzeto sa web stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Ministar nauke, obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo prof. dr. Damir Marjanović održao je u Sarajevu hitni sastanak sa tzv. ‘zlatnim studentima’ Univerziteta u Sarajevu (UNSA), odnosno najuspješnijim diplomcima koji su nosioci zlatne značke.

Inicijativa/Prijedlog dobitnika ”Zlatne značke” za oslobađanje  svih troškova studija i upisnine na III ciklusu/doktorskom studiju

Prijedlog za sastanak dobitnika ”Zlatne značke” sa Ministrom prof.dr. Damirom Marjanović; Tema sastanka: nedostatak politika zapošljavanja najboljih studenata i kašnjenje sa reformama u obrazovnom sistemu, prijedlog ideja za sistematsko i institucionalno rješavanje navedenih problema