O Udruženju


Osnivačka skupština na sjednici održanoj 13. decembra 2012. g. u Sarajevu donijela je odluku o osnivanju Udruženja dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu. Nakon upisa u Registar udruženja kod Ministarstva pravde BiH 14. maja 2013. Udruženje bilježi početak rada.

Osnivači Udruženja su:

Udruženje dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu je nestranačko i nevladino Udruženje, dobrovoljno udruženih lica, dobitnika/ca počasnog priznanja „Zlatna značka“ Univerziteta u Sarajevu, u svrhu zastupanja pojedinačnih  i zajedničkih  interesa, te radi ostvarenja ciljeva određenih Statutom, bez namjere sticanja profita.

Misija Udruženja je zaštita prava i interesa, institucionalnog, društvenog i ekonomskog statusa mladih ljudi koji su pokazali izvrsnost na području znanja i obrazovanja. Udruženje nastoji doprinijeti društvenim promjenama ka značajnijem podsticanju i podršci uspješnom (mladom) ljudskom potencijalu stvaranjem boljih uvjeta za znanstveno – istraživačku saradnju, cjeloživotno učenje, zaposlenje na formalnom tržištu rada, jer smatra da kvalitetan i obrazovan ljudski resurs predstavlja pogonsku snagu koja bh. društvo izvodi iz krize.

Vizija Udruženja je stvaranje podneblja u društvu pogodnog za podsticanje i razvoj uspješnog bh. mladog kadra i otklanjanje prepreka za njihovo ravnopravno učešće u znanstveno – istraživačkim procesima na evropskom i svjetskom nivou.

Ciljevi  i djelatnosti Udruženja su:

 • zalaganje za zaštitu prava i interesa dobitnika/ca „Zlatne značke“ Univerziteta u Sarajevu učešćem u izradi javnih politika, zakona i odluka;
 • ostvarenje znanstvene, stručne i profesionalne saradnje sa Univerzitetom u Sarajevu;
 • podrška stručnom i profesionalnom usavršavanju članstva Udruženja, zalaganje za besplatan nastavak studija na II i III ciklusu studija na Univerzitetu u Sarajevu, za  zapošljavanje na formalnom tržištu rada, kao i iniciranje i implementacija projekata i istraživanja koji se odnose na prava i interese članstva Udruženja;
 • izgradnja uzajamnih odnosa saradnje između stručnjaka, akademskih radnika/ca, aktivista/kinja, te predstavnika/ca institucija i organizacija koji se zalažu za prava i interese članova Udruženja;
 • saradnja sa Univerzitetima, organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini,  poslodavcima i privrednim subjektima, strukovnim udruženjima u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja;
 • uključivanje u međunarodnu znanstveno – istraživačku mrežu i sudjelovanje u projektima razmjene znanstvenih dostignuća u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;
 • podizanje svijesti građana/ki o pravima i interesima dobitnika/ca Zlatne značke, te o njihovoj ulozi u društvu;
 • poboljšanje institucionalnog, socijalnog i ekonomskog statusa najboljih studenata/tica, odnosno, kvalitetnog naučnog kadra u Bosni i Hercegovini;
 • zalaganje za afirmaciju naučnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti bh. društva, za razvoj svestrane studentske ličnosti, za slobodu i napredak naučno- istraživačke i nastavno- naučne djelatnosti, te  odgojno-obrazovnog procesa;
 • doprinos izgradnji i ostvarenju slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog društva;
 • organiziranje javnih rasprava, okruglih stolova i seminara, stručnih radionica  obrazovnih, umjetničkih i sportskih manifestacija radi ostvarenja ciljeva Udruženja;
 •  pomoć i  promicanje politike zapošljavanja najboljeg mladog kadra, poticanja naučno-istraživačke djelatnosti studenata/tica i jačanja interesa za usavršavanje, nastavak studijskih programa i učešće u programima cjeloživotnog učenja;
 • Izdavanje  knjiga, brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja u skladu sa Zakonom.