Zlatna značka


     Počasno priznanje –„Zlatna značka“ –Univerzitet u Sarajevu dodjeljuje od 1965. godine.

     Fond „Hasan Brkić“ osnovan je 1965. godine u svrhu stimuliranja istraživačkog i naučnog rada studenata prepoznavanjem i priznavanjem uspjeha u studiju u vidu dodjele univerzitetskih priznanja i stipendija najuspješnijim i nadarenim studentima/cama, te nagrađivanjem najkvalitetnijih naučnih radova.

     Iz  Pravila Fonda „Hasan Brkić“ od 1977. (u okviru kojih su bila i pravila iz 1973.) saznajemo da je Fond u svrhu „podsticanja i razvijanja interesa za bolji uspjeh u studiju i pripremanja za samostalni stručni i profesionalni rad“ dodjeljivao počasna priznanja, novčane nagrade, stipendije i novčane pomoći. Za uspjeh u studiju student/ica je bio/la nagrađen/a „Zlatnom značkom Univerziteta“ ili „Srebrnom značkom Univerziteta“, a priznanje se dodjeljivalo povodom Dana Univerziteta – 02. decembra.

     Dobitnik/ca „Zlatne značke Univerziteta“ bili/e su studenti/ce koji/e „završe studije sa odličnim uspjehom /ocjenom 9 i 10/ do 31. oktobra kalendarske godine u kojoj su redovno ovjerili posljednji semestar“. Srednja ocjena iz svih položenih ispita, kao i iz diplomskoga rada, nije smjela biti manja od devet (9).

     Priznanje se u poslijeratnoj BiH dodjeljuje od 2005. godine na svečanoj promociji, koja se održava krajem oktobra ili početkom novembra svake godine. Do 2013. “Zlatnom značkom” su odlikovani diplomanti/ce i magistranti/ce koji/e ostvare najbolji prosjek tokom studija na jednom od fakulteta – članica Univerziteta u Sarajevu. U periodu do 2009. godine najbolje diplomante/ice pojedinih fakulteta Unverzitet odlikuje „Zlatnom značkom“ i „Poveljom Univerziteta u Sarajevu“: prva je podrazumijevala prosjek ocjena veći od 9,00.  Od 2009. godine ne postoji razlika u priznanjima dodijeljenim najboljima, a „Zlatnom značkom“ su nagrađeni svi/e najbolji/e diplomanti/ce akademija i fakulteta koji ulaze u sastav Univerziteta. Od 2011. godine priznanje se dodjeljuje i najboljim magistrantima/cama, odnosno, svršenim studentima/cama II. ciklusa studija.

Priznanje se dodjeljuje i za doprinos naučnom, umjetničkom ili sportskom stvaralaštvu i životu u BiH. Neki od dobitnika/ca počasne „Zlatne značke“ Univerziteta u Sarajevu su: Brian Masse, Ivica Osim, Angelina Jolie.