Počeci udruženog djelovanja


Nekolicina studentica i studenata odlikovanih „Zlatnom značkom Univerziteta u Sarajevu” početkom 2012. pokreće  facebook grupu u svrhu međusobne komunikacije i razmjene ideja i iskustava, osobito iskustava prilikom stupanja na tržište rada i napora da se finansira nastavak školovanja.  Uočavaju da ugroženost njihovih prava, interesa i dostojanstva nije stvar pojedinačnih ličnih iskustava, nego je odraz društvene klime u kojoj je više od 50 % mladog stanovništva nezaposleno, vlada trend „odljeva mozgova“, te inertnost vladinog sektora pri rješavanju političkih i ekonomskih problema, nagomilanih još od ratnih godina.

Najbolji/e diplomanti/ce i magistranti/ce Univerziteta u Sarajevu osjećaju potrebu i odgovornost da udruženo djeluju u svrhu poboljšanja pozicije kvalitetnog mladog kadra u BiH.

Marta 2012. trideset odlikovanih potpisuje šest pisama/molbi upućenih vlastima: Federalnom ministru obrazovanja i nauke, Federalnom ministru rada i socijalne politike, Federalnom premijeru, Kantonalnom ministru obrazovanja, nauke i mladih, Kantonalnom premijeru i Rektoru Univerziteta u Sarajevu. U molbama/pismima ukazuju na vlastiti nezavidan položaj zbog prisustva diskriminacijskih praksi na tržištu rada koje ne funkcionira na osnovu kompetencija, kao i zbog zahtjeva poslodavaca za radnim iskustvom. Ukazuju na  nezaposlenost (eventualno zaposlenost na neformalnom tržištu rada, na nekvalitetnim poslovima, bez sigurnosti i primanja), nemogućnost daljeg školovanja i usavršavanja i apeluju da vlasti svojom zakonskom politikom zaštite najbolje studente/ice. U pismima su podsjetili na dotadašnja reagovanja i inicijative nadležnih u slučaju problema sa kojima se dobitnici/e „Zlatne značke“ suočavaju.

Odijeka, međutim, nije bilo osim u vidu referiranja na nadležnost drugog/ostalih organa vlasti, sve do novembra 2012., kada na mjesto Kantonalnog ministra obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo dolazi prof. dr. Damir Marjanović. Nosioci/teljke priznanja „Zlatna značka“ Univerziteta u Sarajevu bilježe novu epohu u svom udruženom djelovanju, jer prof.dr. Marjanović prepoznaje i priznaje njihov potencijal i vrijednost, spreman je na saradnju i razgovor, i zalaže se za moralnu i materijalnu podršku najboljem mladom kadru koji bh. društvo može ponuditi.
Rezultat ove plodotvorne saradnje je i osnivanje Udruženja dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu u decembru 2012.godine, te registracija kod Ministarstva pravde BiH u maju 2013. godine.

U februaru 2013. koordiniranim djelovanjem Ministra za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Muamera Bandića, te Ministra za obrazovanje, nauku i mlade, prof. dr. Damira Marjanovića i Ministra privrede Kantona Sarajevo, Emira Hrenovice realizirana je i strateška podrška zapošljavanju na kvalitetnim poslovima najuspješnijih među diplomantima/cama i magistrantima/cama Univerziteta u Sarajevu. Cilj programa je osiguranje mogućnosti zapošljavanja dobitnika priznanja „Zlatna značka“ u institucijama koje se bave naučno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, naučno-istraživačkim ili istraživačko-razvojnim radom na području Kantona Sarajevo. Na ovaj način je učinjen prvi prvi korak ka sistemskom rješavanju značajnog pitanja – zadržavanja talentovanih mladih ljudi u BiH.