Kategorije članstva


Kategorije članstva su: aktivno članstvo; pasivno članstvo i počasno članstvo.

Aktivno članstvo čine lica koja su redovno prisutna na sastancima Udruženja i aktivno uključena u djelatnosti koje se preduzimaju radi ostvarenja ciljeva Udruženja.

Pasivno članstvo čine lica koja ne učestvuju aktivno u djelatnostima Udruženja. Aktivni/a član/ica može postati pasivni/a ako nije učestvovao/la u posljednjih deset aktivnosti Udruženja, a svoje neučešće nije opravdao/la.

Počasno članstvo su fizička ili pravna lica koja imaju izuzetne zasluge u ostvarivanju ciljeva Udruženja akademskom, ekonomskom ili sličnom podrškom Udruženju. Počasno  članstvo ima savjetodavnu ulogu u Udruženju i nema pravo glasa. Predsjednik/ca predlaže počasno članstvo, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja.