U Dnevnom centru sprovedene aktivnosti projekta „Znanjem u borbi protiv maloljetničkog prestupništva”


Svako je dijete važno! ZZUNSA poziva na pomoć Dnevnom centru za djecu koja obavljaju rad na ulicama Kantona Sarajevo

U Dnevnom centru za djecu koja obavljaju rad na ulicama Kantona Sarajevo, u organizaciji Udruženja dobitnika Zlatne značke UNSA, održane su aktivnosti edukativno-zabavnog karaktera, učenje kroz igru, sa lajtmotivom „Znanje je moderno, znanje je cool“. Članice tima projekta „Znanjem u borbi protiv maloljetničkog prestupništva – Kreativno znanje kao model prevencije maloljetničkog prestupništva“ su u sklopu projekta kroz ove aktivnosti ukazale na potrebu preveniranja društveno neprihvatljivog ponašanja, drugačijeg modela učenja i spoznavanja, te neophodnost rada sa štićenicima/icama koji potpadaju u ovu kategoriju. Kroz forme crtanja i slikanja, društvenih igara, te modelovanja plastelinom, akcenat je stavljen i na druženje, te provođenje kvalitetnog vremena sa djecom.
Svjesni potreba Centra, Udruženje ZZUNSA je ovom prilikom poklonilo i reporomaterijal u svrhu omogućavanja nastavka radno-okupacionih aktivnosti kako u Dnevnom centru, tako i u KJU Disciplinskom centru za maloljetnike. Naime, Dnevni centar pomaže jednoj od najugroženijih kategorija našeg društva – maloljetnoj djeci koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica, koja su izložena radu na ulici, prosjačenju i opasnosti od trgovine ljudima. Usljed sve većeg broja korisnika, s tendencijom daljnjeg rasta, problem sa kojim se susreću u Dnevnom centru je nedostatak prehrambenih namirnica, edukativnog materijala, higijenskih potrepština i dr.
U okviru projekta sa djecom su radili najbolji studenti na svojim fakultetima, asistenti fakulteta i stručni saradnici. Projektom se promoviraju vrijednosti nauke, obrazovanja, kulture, umjetnosti, te predstavlja nešto čime se želi utjecati na svijest djece i mladih, te na taj način im ponuditi alternativu za eventualno devijantno i prestupničko ponašanje. Ujedno, članice tima Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu koje su provodile ovaj projekt ukazale su na stalnu potrebu skretanja društvene pažnje na marginu na kojoj se i nalaze ove kategorije djece, uz poruku da je SVAKO DIJETE VAŽNO!

 

11045478_932189036861197_6385723437693833240_n 11202596_932189293527838_5878662281645437107_n 11202617_932189740194460_666261660163904354_n 12279085_932189156861185_483319236428918788_n 12294749_932188913527876_829815392388855839_n 12295362_932189230194511_2681185363824246752_n 12299285_932189690194465_2309577861757924291_n 12308559_932189096861191_7124841677368880902_n 12308661_932189623527805_8816123748804741908_n 12316604_932189780194456_9191596948056161238_n 12342817_932189426861158_2774629638521391772_n11223740_932189393527828_8173092924132744320_n